Podpira digitalizacijo poslovanja v sodnih organih.

Posebna prilagojenost potrebam sodnih organov
Napredna varnostna zasnova
Podpora digitalizaciji ključnih poslovnih procesov

JusticeConnect omogoča zajem, evidentiranje, klasificiranje in posredovanje dokumentov z realizacijo vodenja zadev iz pristojnosti. Podprta so dopisna odločanja sodnikov, vodenje plenumskih sej sodišča ter priprava sklepov in odločb. Omogočeno je posebno iskanje zadev iz pristojnosti in pripadajočih dokumentov. Tako imajo uporabniki takoj na voljo vse potrebne informacije za odločanje.

Podprti so naslednji procesi:

  • Vhodno/izhodna pošta
  • Zadeve iz pristojnosti
  • Dopisna odločanja
  • Seje plenuma
  • Pogodbe
  • Likvidacija knjigovodskih listin

 

JusticeConnect kot produkt v delovnem okolju

 

Vhodno pošto je možno prejeti preko vseh vrst skenirnih in multifunkcijskih naprav ali elektronske pošte. Dokumenti se lahko avtomatično optično razpoznajo (OCR). Podprti so vsi tipi odpreme dokumentov, tudi po elektronski pošti in druge elektronske izmenjave. Prav tako je na voljo varno elektronsko vročanje preko različnih uveljavljenih ponudnikov (PoštAR, VEP, Laurentius). JusticeConnect zagotavlja prikaz raznovrstnih statističnih poročil, kot na primer povprečno trajanje Zadev od odprtja do rešitve, prikaz Zadev glede na pristojnost reševanja in po tipu Vpisnika.

Podjetja, ki produktu že zaupajo