21. 02. 2018
BusinessConnect, GDPR, GovernmentConnect, JusticeConnect, ZVOP-2

Dokumentni sistemi Marg so skladni z zahtevami GDPR in ZVOP-2

Naši certificirani elektronski dokumentni sistemi BusinessConnect, GovernmentConnect in JusticeConnnect so skladni z zahtevami GDPR in ZVOP-2.

Vsi produkti striktno beležijo vsak dostop do osebnih podatkov v šifrantu subjektov in vsak dostop do vsebine dokumentov z osebnimi podatki in podpirajo izpis seznama dostopov do subjekta v šifrantu, izpis seznama dostopov do dokumentov nekega subjekta (fizične osebe), izpis seznama dokumentov subjekta (tudi vseh vsebin), uničevanje vsebine dokumentov subjekta, anonimiziranje dokumentov subjekta in brisanje subjekta iz šifranta.